Inona no ezahin'ny anjely mpiambina holazaina amiko?

What Is My Guardian Angel Trying Tell Me

Inona no ezahin'ny anjely mpiambina holazaina amiko ?. Ahoana no ahafantarako hoe iza ilay anjeliko mpiambina ?.

Inona no tian'ny anjeliko ho fantatro

Ny anjelintsika dia manome hafatra ho antsika tsy tapaka. Ho antsika, famantarana sy famantarana ny anjely dia indraindray tsy mora hita sy fantatra foana. Ho antsika vahoaka dia mety ho sarotra ny manamarika azy ireo noho ny fahasarotan'ny fiainana andavanandro. Noho izany antony izany, matetika ny anjely dia mandefa hafatra mitovy amin'izay ananany ho antsika imbetsaka, manantena fa afaka manampy antsika amin'izany izy ireo. Amin'ity lahatsoratra ity dia tiako ny milaza aminao bebe kokoa momba ny tarehin-tsoratra inona no miseho mba hahafantaranao tsara kokoa ny tarehintsoratra anjely.

Ahoana no anomezan'ny anjely antsika famantarana sy famantarana?

Matetika ny anjely dia manome antsika ny hafany amin'ny fomba an-kolaka, amin'ny alàlan'ny zavatra madinidinika sendra antsika. Izay eritreretintsika matetika: He, kisendrasendra izany na tsia, angamba izaho no mamorona azy. Mety nieritreritra ianao fa rehefa sendra zavatra izay ‘saika’ toa famantarana. Ary amin'izany, saika tsy tiako holazaina ara-bakiteny hoe saika nitovy ilay izy, fa indrindra fa famantarana angamba ilay izy! Famantarana nampiasain'ny lohanao taorian'izay. Tandremo koa fa manome antsika famantarana amin'ny alàlan'ny fantsona maro ny anjely. Mety ho zavatra daholo ny fambara ataon'izy ireo, nofaritako etsy ambany.

Inona avy ireo anjely anjely:

Kely fotsiny no nolazaikoANJELYomeo anay ny famantarana azy amin'ny fomba isan-karazany. Mety fotsiny ianao mahazo famantarana tsy voatanisa etsy ambany; tsy misy fitsipika tsotra fotsiny amin'ny fomba anaovan'ny anjely izany. Fa eto ambany ny fomba fampiasan'ny anjely matetika.

Volo eo amin'ny lalanao

Fantatra amin'ny volony ny anjely. Ny lohataona eny an-dàlana dia mety hidika zavatra samy hafa. Mety hilaza izany fa te hilaza zavatra aminao ny anjely na te hampahafantatra anao izy ireo fa miaraka aminao izy ireo. nyanjely Mpiambinaafaka mampahafantatra anao fa eo izy, mitarika ny fitiavanao sy miambina anao. Ny volom-borona avy amin'ny anjelinao dia mety te-hilaza zavatra hafa aminao. Matetika ianao no mahafantatra intuitively inona izany, fa ny saintsika feno eritreritra matetika mamafa ny fahatsapana izany alohan'ny nahazoana ny vintana.

Amin'ny alàlan'ny anjely maro

Moa ve ianao mifoha tsy tapaka amin'ny misasakalina ary mahita ny fotoana mitovy amin'ny famantaranandronao? Na isaky ny mijery telefaona ianao dia mahita fotoana mitovy indray, ohatra, 18:18 na 22:22. Rehefa miverina aminao ireto isa ireto dia te hanome zavatra anao ny anjelinao mpiambina. Afaka mahita bebe kokoa momba ny dikan'ny isa anjely eto amin'ity pejy ity ianao:Isa anjelysy ny tanjon'izy ireo.

Amin'ny alàlan'ny irak'olombelona

Ny anjely dia afaka mampahafantatra antsika zavatra amin'ny alàlan'ny irak'olombelona ihany koa. Matetika ireo dia olona tsy dia fantatsika na fantatsika mihitsy, fa indraindray aza amin'ny alalantsika olom-pantatsika. Matetika izy ireo dia manome anao zavatra izay hangoninao rehefa avy eo, satria tsy antenainao mihitsy izany olona izany afaka milaza zavatra mety tanteraka amin'io fotoana io amin'ny fiainanao.

Ohatra manokana

Izaho dia manana ohatra tsara dia tsara momba an'io: miaina amin'ny dike aho, izay misy olona mandalo matetika eo am-baravarankely sy ny zaridainako. Rehefa nivoaka avy teo am-bavahadin'ny zaridainako aho ary nandeha teny amin'ny fiaran-dalamby ho any amin'ny fiarako, dia nisy vehivavy nanatona ahy, efa hitako nandalo azy imbetsaka, ary nifanao veloma foana izahay. Tsy mbola fantatro izay anarany, ary tsy nolazaiko azy koa ny anarako. (tsy misy anarana eo am-baravaranay ihany koa, nomeraon-trano ihany) Nanatona ahy izy raha te hiditra amin'ny fiarako aho ary nomeny paty ara-bakiteny ny lamosiko. Nilaza izy fa nanao asa tena tsara tokoa aho ary tsy maintsy tohizako. Gaga fotsiny aho nilaza hoe 'misaotra anao', ary nandeha izy.

Ny lohako ihany koa dia manandrana mieritreritra ny antony marim-pototra rehetra momba an'io, saingy ny fiheverako azy dia nilaza zavatra hafa tanteraka tamin'io fotoana io! Betsaka ny fomba fandefasan'ny anjely iraka olombelona ho antsika, amin'ny alalàn'ny olom-pantatra na amin'ny alàlan'ny olon-tsy fantatra izay tsy hita intsony rehefa avy nitory ny hafatr'izy ireo. Aza hadino izany ary raiso ireto hafatra feno fitiavana ireto!

rahona

Afaka mampahafantatra antsika amin'ny alàlan'ny rahona koa ny anjely fa eo izy ireo. Amin'ny alàlan'ny rahona amin'ny endrika zavatra manan-danja aminao amin'izay fotoana izay, na amin'ny fomban'ny anjely. Ary aza adino ny taratry ny masoandro amin'ny hazavany sy ny hafany rehetra. Rehefa mamirapiratra eo amin'ny toerana manan-danja na misy dikany aminao ny tara-pahazavana tsara tarehy dia mety ho mariky ny anjely mpiambina anao koa izany.

Lahatsoratra sy teny

Fantatrao angamba izany, mitondra fiara ianao na mandeha bisikileta mandritra ny fotoana lava, ary tampoka dia nahatsikaritra teny na andalana nosoratana tany ho any ianao. Manome anao herimpo sy hery avy hatrany izany fotoana famakiana izany ary tsapanao ny angovo mikoriana amin'ny vatanao. Ny anjely dia zavaboary tokana sy mahagaga; ampahafantariny anao amin'ny fomba isan-karazany ny zavatra. Ka rehefa mahita lahatsoratra toa anao ianao amin'io fotoana io dia misaora ireo anjelinao nandefa ny fitiavany!

Manonofy

Ny anjeliko mpiambina dia manome ahy zavatra matetika amin'ny eritreritro. Rehefa matory isika dia afaka manatona antsika haingana kokoa ireo anjely satria tsy ao an-doha isika. Mifandray amin'ireo anjely manodidina antsika isika mandritra ny torimasantsika.

Ahoana no ahaizanao mamantatra hafatra amin'ny nofinofin'ireo anjelinao?

Rehefa manome anao zavatra amin'ny alàlan'ny nofinao ny anjelinao mpiambina dia matetika hafatra mazava sy hafatra mazava izany. Rehefa fantatrao avy hatrany rehefa mifoha ianao fa nofy manokana izany, hafatra izany dia esory amin'ny fahatsapanao izany. Sarotra ny milaza ny fomba fiasan'ny intuition, fa fantatrao fotsiny amin'ny fomba intuitive raha misy izany.

Ataovy ao an-tsaina fa mandritra ny andro, ny lohanao dia omena fotoana hirotsaka an-tsehatra sy fotoana hivoahana amin'ny karazana fanazavana rehetra. Rehefa mifoha fotsiny ianao, ary mifoha mahatsapa fa hafatra dia minoa. Rehefa mifoha fotsiny ianao dia mifandray amin'ny anjelinao sy ny fonao kokoa noho ny amin'ny mitataovovonana. (Tsy hoe tsy mifandray amin'ny anjely isika amin'ny mitataovovonana, fa noho ny olana amin'ny andro, matetika dia tsy tsikaritray izany.) Noho izany, matokia ny tenanao sy ny fonao.

Marina ihany koa fa rehefa nanana nofinofy anjely ianao dia mbola tadidinao tsara ireny andro ireny taty aoriana, na dia hadinonao matetika aza ny nofy 'normal'. Ny tenako dia mahatadidy ny nofiko anjely hatramin'ny taona lasa ka mandraka ankehitriny.

Fitaom-panahy sy herim-po

Rehefa mahazo aingam-panahy na herim-po tampoka amin'ny zavatra ataonao na ataonao ianao dia misaotra ny anjely mpiambina anao! Matetika izany dia mitranga rehefa avelantsika kelikely izy io ary tsy mieritreritra momba azy. Ny anjely mpiambina anao dia te hanampy sy hitarika anao amin'ny làlan'ny fiainana. Izy ireo dia manao izany amin'ny alàlan'ny fandefasana herim-po na aingam-panahy ho anao. Fantatrao izany; tampoka dia tsapanao fa mandeha indray ny angovo. Na tampoka dia fantatrao izay hatao na manana hevitra tena tsara mahatonga ny fonao hihira. Rehefa mieritreritra ianao fa miakatra ny herinao dia mampifaly anao ilay hevitra ary manome anao herim-po indray, avy eo mieritrereta fa tsara izany. Hevitry ny anjely manodidina anao io, sahia mitady azy.

nyanjely Mpiambinamahalala ny lalan'ny fiainanao, mahafantatra izay lesona ianaranao eto an-tany. Rehefa mahazo fitaomam-panahy avy amin'Andriamanitra ianao dia raiso amin'ny tanana roa!

Ny avana

Nampahafantatra azy ireo ihany koa ny anjely fa miaraka aminao amin'ny alàlan'ny avana izy ireo. Rehefa avana tampoka tampoka aminao ny avana, ary tsapanao fa ho anao io fotoana io dia matokia!

Toe-javatra miaraka

Indraindray dia toa tsy mandeha intsony izany rehetra izany, manana ny hevitry ny rivotra ianao! Fihetseham-po lehibe raha toa ka marina ny zava-drehetra. Matetika mitranga izany rehefa eo amin'ny lala-mahitsy ianao ary manao zavatra izay anisan'ny tanjon'ny fiainanao. Ary tsia, tsy midika izany fa milamina ny zava-drehetra ary afaka mipetrapetraka sy miala sasatra ianao, fa ambonin'izay rehetra misokatra ho anao ny varavarana dia mandeha tsara izy ary mahatsapa tsara ianao. Ny anjely mpiambina anao dia te hanampy anao hahita ny lalanao. Rehefa eo amin'ny lala-mahitsy ianao, dia mety hampahafantatra anao izy ireo amin'ny alàlan'ny fanokafana varavarana ho anao. Toa tsy misokatra ho anao izy ireo avy eo. Fantaro ary fa ireo anjelinao any aoriana dia niasa mafy ho anao!

Ahoana no ahalalanao izay tian'ny anjely holazaina aminao momba ny famantarana sy ny hafatr'izy ireo?

Afaka mahafantatra ny famantarana ny anjeliny ny tsirairay. Ary ny olona rehetra dia mahazo famantarana avy amin'ny anjely. Ahoana no ahalalanao izay tian'izy ireo holazaina aminao? Ary ahoana no ahalalanao raha famantarana izany? Ny endri-tsoratra avy amin'ny anjely dia feno tanjaka feno fitiavana hatrany. Rehefa mahazo famantarana na famantarana avy amin'ny anjelinao ianao dia fantatrao izany. Matetika ny fahatsapanao no milaza aminao izany avy hatrany aorian'ny nandraisanao azy. Rehefa afaka segondra vitsy dia handray indray ny lohanao. Tandremo izany. Amin'ny fahafantarana fa ny fahatsapanao ny fahatsapana dia mety ho tsapa eo no ho eo, fa alohan'ny hahatsapanao matetika fa akarina amin'ny lohanao indray izy dia azonao atao izao ny mandray izany. Tandremo izany!

Ny lohanao dia mahay manisy famantarana mahakivy

Rehefa mandray ny lohanao ianao, andramo ny miverina amin'ilay fahatsapana nipoitra voalohany tao aminao! Izany no intuition-nao! Raha mahatsapa ianao fa 'intuitiveness', hafatra izany 'na' eny, izao no famantarana! ', Matokia fa na inona na inona, dia avy eo ny lohanao. Ny lohanao dia mahay mamadika ny finoanao ilay famantarana miaraka amina eritreritra toy ny hoe: eny, izaho irery no mamorona izany na te hieritreritra an'izany fotsiny aho.

Araka ny nolazaiko fotsiny, ny famantarana ny anjely dia mifantoka foana amin'ny fanampiana anao. Ny anjely koa dia tsy miteny amin'ny endrika ‘I’ mihitsy, fa avy aminay foana ‘Ny anjely foana dia be fitiavana. Mahatsiaro ho mahazo hery ianao amin'ny alàlan'ny famantarana aorian'ny hafatr'izy ireo. Mahatsiaro hitombo ny fahatokisan-tena. Rehefa mahatsapa izany fahatsapana izany ianao ohatra, teny iray amin'ny lalanao na volom-borona eo amin'ny lalanao dia fantatrao fa anjelinao ireo. Matokia ny tenanao sy ny fihetsikao. Izay tian'ny anjely holazaina aminao, amin'ny fomba mahaliana, dia matetika no tonga amin'ny alalàn'ny tena haingana! Fantatrao avy eo nefa tsy mieritreritra ny atao hoe inona ilay famantarana. Mahatsapa ianao ary mahalala hoe inona izany.

Torohevitra dimy hahafantarana tsara ireo famantarana sy famantarana famantarana anjely:

Fantatro sy azoko tsara fa tsy mora foana ny maka ireo famantarana avy amin'ireo anjelinao. Miaraka amin'ireo torohevitra ireo dia manantena aho fa hanampy anao eny an-dalana.

Soso-kevitra 1: Mangataha famantarana na famantarana manokana

Ny fanontaniana: Ry anjely malala, mba ampio aho azafady mba tsy tena voafaritra tsara. Ny fanampiana azonao dia mety ho zavatra rehetra. Raha te hahazo mari-pamantarana amin'ny volom-borona ianao dia mangataha volom-borona. Ohatra, apetraho ny fanontaniana: Ry anjely mpiambina, ampahafantaro ahy amin'ny lohataona iray eo amin'ny làlako fa eo amin'ny lala-mahitsy aho. Raha te hahazo aingam-panahy ianao alohan'ny hilazako zavatra iray: manorata lahatsoratra bilaogy. Avy eo mangataha aingam-panahy amin'ny lahatsoratra bilaogy. Mahereza, dia hahazo mazava ianao.

Soso-kevitra 2: Saintsaino

Ny fisaintsainana dia manampy anao hifandray bebe kokoa amin'ny tenanao sy ny fonao. Rehefa mifandray bebe kokoa amin'ny tontolonao anaty ianao dia lasa mora kokoa ny matoky ny fisainanao. Rehefa matoky ny fisainanao ianao dia misokatra bebe kokoa amin'ireo famantarana ny anjelinao. Ny fisaintsainana dia manampy anao hampitony ny eritreritrao ihany koa; io koa dia manampy anao handray litera anjely.

Soso-kevitra 3: Famonoana tany

Rehefa voaorina tsara ianao dia mijanona miaraka aminao bebe kokoa. Miorina mafy amin'ny kiraronao ianao. Mifandray bebe kokoa amin'ny tenanao sy ny manodidina anao ianao. Toy izany koa, miaraka amin'ireo anjelinao. Rehefa miorim-paka araka ny tokony ho izy ianao dia tsy dia mitsingevana kely amin'ny olana ankehitriny, na amin'ny eritreritrao, na amin'ny tontolon-karena. Miverina amin'ny tenanao sy ny fahatsapanao ianao. Azonao atao ihany koa ny mahatsapa tsara kokoa izay mahatsapa tsara sy ny tsy. Izay avy amin'ny anjelinao ary izay tsy.

Soso-kevitra 4: Jereo tsara ny manodidina

Be atao ny fiainana amin'izao andro izao, ary misy karazana fanelingelenana manodidina antsika. Indraindray isika dia mandehandeha toy ny akoho tsy misy loha na mihodina eo aloha. Manasarotra ny fandraisan'ny anjelinao anao izany. Raha be atao ianao na variana loatra dia matetika tsy hitanao ireo famantarana omen'ny anjely anao. Avy eo maka pass amin'ny toerana. Vonoy ny telefaonanao indray tolakandro, mandehana any amin'ny natiora, ary talanjona. Avy eo mijery amin'ny manodidina anao, ho hitanao fa be dia be ny fahagagana manodidina anao noho ny eritreretinao!

Soso-kevitra 5: Mangataha fanampiana amin'ireo anjelinao

Angataho ny anjelinao mba hanampy anao hanaiky kokoa ny fambara ataon'izy ireo. Azonao atao ihany koa ny manontany raha te-hanatsara ny fisainana izy ireo. Anontanio amin'ny fomba mety aminao. Be na ao an-tsaina. Tadidio fa dodona hanampy anao ny anjely, fa miankina aminao ny fandraisana sy ny fandraisana fepetra hanatsarana ny fisainanao.

Manomboha ary mangataha famantarana ny anjelinao!

Faly ny anjely manampy anao; Anjaranao ny mahatsapa ny fanampiany ary manao zavatra amin'izany! Manomboha ary aza milavo lefona raha tsy mandeha eo noho eo izany. Omeo fotoana kely izy ary omeo fotoana kely ny tenanao. Matokia ny tenanao sy ireo anjely manodidina anao. Ary tadidio rehefa tsy mahita famantarana ianao, manome ny famantarana matetika ny anjelinao mandra-pahitanao azy ireo. Manantena aho fa nanampy anao ity lahatsoratra ity ary afaka manampy anao izy io.ahoana no ahafantarako fa miaraka amiko ny anjeliko mpiambina.

Hevitra ato Anatiny