Malagasy

Toro lalana 3 momba ny fanomezana BIBLIA

Fitsipika 3 momba ny fanomezana ara-Baiboly. Ny Baiboly dia mirakitra perla fahendrena maro momba ny lohahevitra tena ilaina. Iray amin'ireo lohahevitra ireo ny vola. Ny vola dia afaka manome harena, nefa izy

Andinin-teny 30 ho an'ny fo torotoro

Andininy ao amin'ny Baiboly ny andinin-teny rehefa tapaka ny fonao ary mila fanasitranana ianao. Ny aretim-po dia mety hitranga rehefa mamoy olon-tiana iray isika na very fifandraisana am-pitiavana

ANDININ'NY BAIBOLY Ho an'ny fifandraisan'ny fo malemy

Mipetraha miaraka amin'ny olon-tianao eo amin'ny farafara ao ambanin'ny lamba firakotra volon'ondry eo am-pijerena ny 'Fitiavana, raha ny marina' mandritra ny fotoana faharoa-polo. Ny fitiavana dia zavatra tena mahafinaritra mandra-pahatongan'ny

Andininy 20 momba ny fianianana sy fianianana

Andinin-Baiboly momba ny fanozonana fiteny ratsy sy fianianana. Na ahoana na ahoana, dia tsy tokony hotononin'ny Kristiana mihitsy izy ireo. Nisy olona iray nanoratra tato ho ato tamiko nilaza tamiko fa mpikambana iray