Tragus Piercing - Fomba, fanaintainana, aretina, fotoana ary fanasitranana

Tragus Piercing, Process, Pain, Infection, Cost And Healing Time, Raha mbola tsy naheno loza iray ianao teo aloha ary tsy mbola hitanao hoe inona izany dia ilay 'flap cartilage kely eo amin'ny sisiny'