Ianao no fitiavan'ny fiainako

Eres El Amor De Mi Vida

Ianao no fitiavan'ny fiainako . Raha azoko natao ny nampifaly ny rehetra tamin'ny fehezanteny fitiavana dia tsy hijanona amin'ny fanoratana na famoahana azy ireo aho.

Fantatro fa tsy ampy izany ary tsy azo atao izany, nefa manandrana aho na eo aza izany.
Manandrana aho, satria fantatro fa ho an'ny sasany, na dia vitsy aza izy ireo, fehezan-teny mahafatifaty nozaraina tamin'ity tranonkala ity ary nalefan'ny olona mankasitraka, dia hahafaly azy ireo.
Ny andiam-pitiavana dia toy ny oroka, izay tsy miraharaha ny lavitra, na ny tsy azo atao.

Raha tsy izany ianao eo akaikiko ,Toy ny hoe voromahery manirery mitady ny fiarahana maharitra mandrakizay izy, mitady ny fitiavana tonga lafatra, ny vehivavy tonga lafatra… ary ny hatsaran-tarehy masina: hitady anao ry zanako kely.

Nandeha lamosina aho, ary tamin'ny faritra midadasika toy izany dia hitako ny anaranao sy ny masonao voasokitra. Fa ny zavatra liana indrindra dia ny fotoana nanombohako nandinika ilay bokiko taloha momba ny anjara, dia tsapako izanynomen'izy ireo anarana, ary izao tontolo izao misy ny fitiavana dia natsangana, satria raha ny vintana amin'ny fiainana no manome tombony antsika amin'ny fidirana am-bava amin'ny oroka manintona sy malefaka.

Fantatro fa tiako amin'ny vehivavy tsara indrindra, tso-po ary tsara tarehy indrindra eran'izao tontolo izao,Fantatro fa tiako ianao ary tiako ny hitiavako anao betsaka, betsaka kokoa ... mihoatra ny hoe efa nibodo ny eritreritro rehetra ianao, nibolisatra ny fanahiko ianao rehefa malahelo anao izy ary hitako fa ianao no tady hamehy ny sisintaniko sy ny faravodilanitra rehetra; mahereza ho anao satria tiako ho fanananao lalandava ...

Inona no ho hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity:

Andian-teny handefasana amin'ny fitiavana ny fiainako

♡ Tsy fantatro akory hoe nisy izy… mandra-pijerinao ahy.
♡ Tsy ny fitiavako ny fiainako fotsiny ianao, fa ny fitiavako ny maraina, ny tolakandroko ary ny alina.
♡ Anjaranao rehetra aho, hatramin'ny andro nikasihanao ahy nefa tsy nampiasanao ny tananao ...
♡ Hatramin'ny nahatongavanao dia ianao ary ho foana ianao, na dia tsy eo intsony ianao indray andro any… ♡ tiako ianao tsy misy fotoana, na toerana malalaka, miaraka amin'ny fanahiko sy fiainako. Tiako ianao mandra-pahatongan'izay, izay tsy misy hadinoina. ♡ Hatramin'ny nahatongavanao tamiko tamin'io andro io dia fantatro ny toerana tiako hijanonana mandritra ny fiainako manontolo. ♡ Milaza ianao fa tia ahy mandritra ny fiainana ianao ary tiako amin'ny zavatra rehetra, ny fiainako.
♡ Tsy ny masonao tsara tarehy indrindra eto amin'izao tontolo izao fotsiny no anananao, fa ianao kosa manana izao tontolo izao mahafinaritra indrindra eo imasonao. ♡ Mieritreritra anao mihoatra ny noeritreretiko ianao ary malahelo anao mihoatra ny eritreretinao aho.
♡ Niezaka ny nibaboka aho, nanampenam-bava izay tsapako, fa ity fo adala sy adala ity dia tsy mijanona milaza ny anaranao, na dia mangina aza ny feoko.
♡ Ny manonofy anao dia ny manakimpy ny masonao ary mahatsiaro tena ho akaiky ka afaka mikasika anao aza aho.
♡ Eto aho manana eritreritra anao, tsy mangina miteny foana momba anao ...
♡ Tonga hiaina eo imasoko ianao, eo amin'ny molotro sy ny takolako, ianao koa miaina amin'ny nofiko sy ny nofinofisiko ary mijanona hatory ao am-poko foana.
♡ Nomen'Andriamanitra ahy ny tsikiny, ny andro nihaonako taminao ...
♡ Hita ihany koa ny kintana mandritra ny andro, nandinika azy ireo aho.
♡ Ho anao izay taratry ny masonao ny masoandro ary tia amin'ny oroka… Tsy raharahako ny haben'ny oram-baratra any ivelany.