Fivavahana

VAVAKA mahery ho an'ny marary

Eto amin'ity pejy ity ianao dia hahita teny nalaina avy amin'ny aingam-panahy sy vavaka ho an'ny marary mba hovakinao rehefa tsy salama sy marary ianao. Manomboka amin'ny teny fanasitranana avy amin'ny Baiboly ka hatramin'ny fahazoana tanjaka