ANGELA ARCHANGELA ARAKA NY TAOM-PANAHY

Angels Archangels According New Age

ANGELA ARCHANGELA ARAKA NY TAOM-PANAHY

Anjely sy arikanjely, mipoitra amin'ny fivavahana samy hafa izy ireo, saingy tafiditra ao anatin'ny hetsika New Age koa izy ireo. Ny iraisan'izy ireo dia tsy misy fotoana sy toerana malalaka izy ireo, tsy azo faritana.

Karazana anjely sy arikanjely inona marina no ao anatin'ny hetsika New Age, inona ny maha samy hafa ny anjely roa sy ny anjara asany eto an-tany?

Definition anjely sy arikanjely

Angel dia araka ny rakibolana fanahy tsy misy vatana, tsy mety maty, voafetra amin'ny fahalalana sy ny fahefana, olona ambony iray izay nandresy ny raharaha, ary mpitondra hafatr'Andriamanitra.

Arkanjely dia, araka ny rakibolana, a fanahin'ny lanitra ambony noho ny anjely, anjely ambony, SY anjely maromaro mibodo toerana manokana .

Fivavahana sa vanim-potoana vaovao?

fivavahana

Ny anjely sy arikanjely dia farafaharatsiny hita ao amin'ireto fivavahana manaraka ireto:

  • Jodaisma
  • Kristianisma
  • ny finoana silamo

Araka ireo fivavahana ireo dia anjely sy arikanjely no noforonin'Andriamanitra. Ny fivavahana samy hafa dia tsy mampiasa arkanelely mitovy (mifampitso). Ohatra, ny Silamo dia tsy mahalala afa-tsy telo; Ny jiosyisma dia mahalala dimy, ary ny kristianisma mahalala fito. Manana andraikitra mitovy amin'ny fivavahana izy ireo.

Taom-baovao

New Age dia hetsika ara-panahy tandrefana izay nanomboka tamin'ny taonjato faha-20. Tamin'ny faramparan'ny taona 1960 sy tany am-piandohan'ny taona 1970 dia nisy fihetsiketsehana (hippies) hafa fisainana sy fihetsika hafa. Izany dia nanambara ny vanim-potoana vaovao izay ny fitiavana sy ny fahazavana no teny vaovao ho an'ny fitomboany ara-panahy izay tian'ny olona nolalovana.

Ny anjely sy ny arikanjely koa dia tafiditra ao anatin'io fivoarana vaovao io, izay tamin'ny farany dia nipetraka tanteraka tamin'ny faran'ny taonjato faha-20. Ny anjely sy ny arikanjely araka ny ahitantsika azy ireo amin'ny fivavahana, izy ireo ihany no nomena anjara. Ny anjely sy ny arikanjely dia mifanaraka amin'ny sary vaovao mba hampitombo ny fahalalanao ary hamela anao hanao fitomboana ara-panahy. Ny arikanjely dia voalaza araka izany fomba fijery izany.

Elatra sa tsia?

Araka ny ilazan'ny famaritana azy dia olona tsy misy vatana izy io, ary toy izany koa ny anjely manana elatra, misy lokanga na lefona nipoitra avy tao an-tsain'ny olombelona tamin'ny fikasana mafy hamolavola ilay olona (ary koa ireo sary miaraka aminy). Na izany aza, tsy mifototra amin'ny zavatra inona izany. Mihatra amin'ny fomba fijerin'ny fivavahana izany fa amin'ny vanim-potoana vaovao koa.

Roll anjely sy arikanjely

Ny anjely sy arikanjely dia ariana foana ho olom-panahy feno fitiavana, hazavana ary fifaliana. Ny andraikitra samy hafa dia nohazavaina toy izao:

  • Ny anjely dia irak'Andriamanitra *, ary maro amin'izy ireo.
  • Tsy dia betsaka ny arikanjely fa aseho ho toy ny lehiben'ny mpitondra hafatra sy anjely mpitondra hafatra.

* Andriamanitra dia anarana iraisan'ny mpamily ny zava-mitranga aorian'ny fandalovana. Mety ho Andriamanitra toa ny ao amin'ny fivavahana iray izy io, nefa mety ho lasa tsitoha iray hafa koa.

Miambina

Ny anjely dia miambina kely ilay lehilahy, saingy afaka manao zavatra manokana momba ny vavak'io lehilahy io ihany. Saika azonao atao ny miantso ireo anjely tsy manan-anarana izay manodidina anao mandrakariva. Tsy manao na inona na inona samirery izy ireo satria tena ilaina ny safidy malalaka. Izany dia azo atao amin'ny vavaka, miteny mafy, misaintsaina, na amin'ny eritreritra malalaka.

Ireo anjely ireo dia miaraka aminao hatrany am-bohoka ka hatramin'ny fahafatesana, ary ny ankamaroan'ny olona dia manana roa miaraka aminy. Raha efa niaina zavatra mavesatra ianao dia mety misy anjely maromaro manodidina anao. Ho an'ireo tranga be dia be, mieritrereta traikefa efa ho faty na lozam-pifamoivoizana mahatsiravina.

Ny arikanjely dia mpiambina manokana ny olona, ​​ary ny archangels dia manana anarana tokoa. Ny asa sasany, toy ny mpitsabo mpanampy, mpiasan'ny fiara mpamonjy voina, na polisy, dia mety hitarika anao, toa an'i Rafael na Michael. Amin'ny ankapobeny, ny arikanjely dia manana toerana miavaka.

fanentanana

Ka tsy mila mpankafy fivavahana ianao vao hiantso anjely. New Age dia manome azy fanazavana hafa maimaim-poana. Iray izay mametraka ny andraikitra amin'ny 'fampiasana' ilay olona. Amin'izany dia afaka mitondra anjely miaraka aminao ianao mandritra ny fanendrena manokana ary ampandalovinao ao an-tsainao indraindray. Fa afaka mandray fampahatsiahivana mazava kokoa toy ny anjely amin'ny rojo vy na anjely ao an-tranonao koa ianao.

Amin'ny tranga farany, hampahatsiahivina ianao raha mandingana azy io, ohatra. Endrika fifandraisana io. Miaraka amin'ny fitazonana ny andraikitrao dia mangataka fanampiana na fanampiana ianao.

Ny olona sasany dia mora tohina ary mahatsapa tampoka ny rivotra misolelaka amin'ny hodiny toy ny tsy misy na inona na inona amin'ny manga, ary mety ho ilay anjely izany. Ny sasany mahita karazana flash eo an-joron'ny masony, ary izany koa dia mety ho famantarana fa eo ilay anjely. Fa na tsy mahita na inona na inona aza ianao dia mbola ho eo ilay anjely antsoinao.

Ireo arikanjely

Araka ny voalaza dia anjely tsy tambo isaina ary azo antsoina tsy mitonona anarana. Ny archangels dia manana anarana sy asa mazava kokoa, dia ny:

Ariel

Ariel dia midika hoe liona avy amin'Andriamanitra. Sahy sy matanjaka izy ary miaro ny singa eto an-tany sy rano ary rivotra. Amin'ny maha-mpiaro ny singa anao dia afaka miantso azy ianao, fa koa ho an'ny herim-po sy fahatokisan-tena fanampiny. Manampy ireo biby sahirana izy miaraka amin'i Archangel Raphael. Ankoatr'izay, manohana mpitsabo na mpampianatra izy io ary afaka mandray anjara amin'ny olana mifandraika amin'ny tontolo iainana.

Raphael

Raphael dia midika hoe manasitrana Andriamanitra. Mpanasitrana mahery izy, ary tiany ny manampy ny olona izay eo am-panaovana fanasitranana. Raphael dia afaka mitarika anao amin'ny dianao ara-panahy mankany amin'ny fitomboana ara-panahy ihany koa. Avelany hanatona anao ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny nofy, hevitra tampoka ary intuitive.

Azrael

Azrael dia midika hoe mitovy amin'ny fanampiana an 'Andriamanitra. Raha misy antony, malahelo ianao, ity arikanjely ity dia afaka manohana anao amin'ny faharetana be. Ity anjely ity dia afaka manampy anao mandritra ny tetezamita.

Chamuel

Ny kamomela dia midika hoe mitovy amin'ny fahitan'Andriamanitra azy. Raha manana fanontaniana amin'ny faritra manokana momba ny tanjon'ny fiainana, ny fifandraisana ary ny finamanana ianao, na koa ny asanao matihanina dia afaka mankany Chamuel ianao. Ity arikanjely ity dia manampy anao hanamafy ny fototra eo aminao.

Jophiel

Jophiel dia midika hoe hatsaran'Andriamanitra. Izy no ao ambadiky ny fiainana kanto. Manentana anao izy, nefa koa ny fahasahisahana miverina mitondra solika mandritra ny fotoana misesisesy eo amin'ny fiainana. Amin'izany fomba izany dia ho hitanao ny hatsaran'ny fiainana indray, ary izany dia manome toerana hanomezana aingam-panahy indray.

Gabriel

Midika i Gabriela fa Andriamanitra no heriko. I Gabriel dia manampy amin'ny raharaham-pianakaviana. Eritrereto ny fitondrana vohoka na ny tsy fahombiazan'ny tsy faniriana hanao izany, fa koa fananganana. Afaka manohana anao amin'ny famoronana ihany koa izy, manohana ireo mpanoratra sy mpanao gazety. Araka ny voalazan'ny Baiboly dia izy no nilaza tamin'i Maria fa hanan-janakalahy izy.

Haniel

Haniel dia midika hoe voninahitr'Andriamanitra. Ity arikanjely ity dia afaka manampy anao hamolavola ny fivoaranao ara-panahy, ary izy koa dia manohana ireo fanasitranana voajanahary.

Michael

Mikaela dia midika hoe mitovy amin'ilay Andriamanitra. Manana andraikitra lehibe izy, dia ny fanavotana an'izao tontolo izao sy ny olona eto amin'ity tontolo ity amin'ny tahotra, ary manohana an'izay antsoina izyjiro. Izy dia afaka manatanjaka anao raha reraka ara-tsaina sy ara-batana ianao. Manome anao herim-po izany ary manampy anao hifantoka hatrany.

Jeremia

Ny dikany dia fahasoavan'Andriamanitra ihany no dikan'ny hoe Jeremia. Ankoatr'ireo zavatra hafa dia manampy ireo fanahy izay nandalo fotsiny izy hanara-maso ny fiainany. Na izany aza, na dia mbola velona aza ianao ary mila fahitana ny fandehan'ny fiainanao hatrizay sy ny fomba tokony hitohizanao dia afaka manampy anao izy. Izy koa dia afaka manampy anao hahita ny fandanjalanjanao amin'ny fiainana.

Ragoela

Raguel dia midika hoe sakaizan'Andriamanitra. Izy no mpandrindra eo amin'ny arikanjely. Tsy maintsy miara-miasa tsara ireo arikanjely. Izy koa dia afaka manampy anao raha mijaly amin'ny fahatokisan-tena kely ianao na raha ketraka. Izy dia afaka mitondra anao tanjaka sy firindrana.

Oriela

Uriel dia midika hoe fahazavan'Andriamanitra. Afaka miasa mialoha izy, manazava ny toe-javatra misavoritaka, ary hita ho arkanjely manan-tsaina indrindra. Miasa mafy any aoriana izy amin'ny maha arkanjely ary hanome anao ny fahatsapanao fa nieritreritra ny zava-drehetra ianao.

Raziel

Raziel dia midika hoe mitovy amin'ny tsiambaratelon'Andriamanitra. Miasa eo anatrehany Izy ary mahalala zavatra betsaka. Izy dia afaka manampy anao hahatakatra ny raharaha esoterika, fa afaka manampy anao bebe kokoa amin'ny fampivelarana ireo fanomezam-pahasoavana mety ho anao izy. Azonao atao koa ny miantso azy ho ‘mpitari-dalana’ mandritra ny dianao.

Zadkiel

Zadkiel dia midika hoe fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ity arikanjely ity dia afaka manampy anao hangoraka, hamoaka ny faharesen-dahatra ary hamerina ny fitiavanao tena araka ny antonony. Afaka manampy anao amin'ny karazana fientanam-po izy.

Ny ankanavaka amin'ny lalàna dia ny arikanjely roa izay efa olombelona taloha:

  • Metatron. Ity arikanjely ity dia manana fifandraisana manokana amin'ny ankizy ary indrindra amin'ny zaza vao teraka.
  • Sandalphon. Ity arikanjely ity dia ny lalana mankany amin'Andriamanitra amin'ny vavaka ataontsika (na manao ahoana na manao ahoana endrika).

Farany

Na inona na inona fomba fitokisanao sy inoanao ny anjely sy ny arikanjely, dia afaka manohana anao amin'ny fotoana ilanao izany. Mahafinaritra fa samy hafa ny eritreritry ny rehetra momba ny anjely sy ny arikanjely. Izany dia tsy manova ny zava-misy fa ireo anjara asa niditra an-tsokosoko ho an'ny olona vitsivitsy dia manampy ny olona marobe amin'ny karazana fizotrany isan'andro.

Loharano sy loharano

Hevitra ato Anatiny