Hevitry ny faminaniana ao amin'ny Baiboly

Prophetic Meaning Cows Bible

Hevitry ny faminaniana ao amin'ny Baiboly

Hevitry ny omby ao amin'ny Baiboly.

Biby izay nitana andraikitra lehibe tamin'ny harinkaren'ny Isiraelita, satria ankoatry ny maha biby enta-mavesatra azy, dia nankasitrahana ny famokarana ronono, izay nanamboarana vokatra sakafo isan'andro, toy ny fromazy, dibera ary ronono masirasira. (Nom 19: 2; Is 7:21, 22.) Ary koa, ny entona vita amin'ny hoditra isan-karazany dia azo atao amin'ny hoditra.

Indraindray dia nanao sorona ho an'ny ombivavy kely izy. (Ge 15: 9; 1Sa 6:14; 16: 2.) Etsy ankilany, ny lavenon'ny omby mena nirehitra teo ivelan'ny toby dia ampahany tamin'ny rano fanadiovana. (Nom 19: 2, 6, 9.) Ary raha nisy famonoana olona tsy voavaha, ireo anti-panahy nisolo tena ny tanàna akaiky indrindra ny heloka dia tsy maintsy namono ombivavy kely tao amin'ny lohasaha tondra-drano iray ary avy eo nanasa ny tànany tamin'ny fatin'izy ireo ary nanamarina ny tsy fananany tsiny tamin'io asa ratsy io. (Deot 21: 1-9.)

Ao amin'ny Soratra Masina, ny omby na ombivavy kely dia ampiasaina matetika amin'ny fanoharana. Ohatra, ireo ombivavy fito matavy sy omby mahia fito nofin'i Faraona dia nanondro fito taona tondraka narahina fito hafa noana. (Ge 41:26, 27.) Nampitahain'i Samsona tamin'ny vodin'ny fananany koa ilay fofombadiny izay nivoadian'ny mpivady 30 hanatanterahana ny vahaolana amin'ny enigma. (Fahalavoana 14:11, 12, 18.)

Ny vehivavin'i Bashan, izay nandroba sy nankafy harena dia nantsoina hoe ombin'i Bashan. (Am 3:15; 4: 1.)

Etsy ankilany, Efrain dia nampitahaina tamin'ny ombivavy kely efa za-draharaha izay tia famoloana (Ho 10:11) , fampitahana izay misy dikany lehibe kokoa rehefa dinihintsika fa ireo biby izay nively am-baravarana dia tsy nofosana, mba hahafahan'izy ireo mihinana voamadinika, ary amin'izany dia mahazo ny tombony mivantana sy avy hatrany amin'ny asany.

(Deot 25: 4.) Satria nitombo lanja ny Isiraely vokatry ny fitahian'Andriamanitra dia nandaka izy ary nikomy tamin'i Jehovah. (Avy amin'ny 32: 12-15.) Vokatr'izany dia ampitahaina tsara ny omby maditra izay tsy te-hitondra zioga. (Ho 4:16. ) Mitovy amin'ny ombivavy kely tsara tarehy i Egypt izay mety ho loza amin'ny tanan'ny Kaldeana.

(Je 46:20, 21, 26.) Rehefa norobain'ny babylonianina i Joda, ‘ny lovan'Andriamanitra’, dia ampitahaina amin'ny ombivavy kely mirehitra afo mandavaka amin'ny ahi-maitso izy ireo. (Je 50:11.)

Ny toe-piainana milamina vokatry ny fanjakan'ny Mesia, Jesosy Kristy, dia naseho tsara tao amin'ilay faminaniana tamin'ny alàlan'ny fifandraisana am-pirahalahiana teo amin'ny omby, izay maloto, sy ny bera, biby masiaka. (Is 11: 7.)

Hevitry ny manonofy miaraka amin'ny omby

Ny omby dia tandindona taloha amin'ny nofy.

Tsarovy fotsiny ny andalan-tsoratra masina ao amin'ny Baiboly izay miresaka momba ny omby matavy fito sy ny ombivavy mahia mahia fito, ny nofinofin'ny farao ejipsiana nolalaovin'i Josefa, iray tamin'ny zanakalahin'i Jakôba.

Noho izany, ity marika fahiny sy nentin-drazana ankehitriny ity dia heverina ho fambara tsara.

Ny manonofy omby matavy sy tsara tarehy dia manome sosokevitra fa ho an'ny mpanonofinofy, mandeha tsara ny zava-drehetra, ary dia hitohy izany, farafaharatsiny atsy ho atsy.

Ity nofy amin'ny vehivavy ity dia mety hidika fa ho tanteraka ny faniriany.

Salama ny ronono manonofinofy ary ny mpitaingin-tsoavaly dia milaza fa hanao izany ny raharahanyrivotraaft

Ny omby manonofinofy eny amin'ny tanimbary malemy dia tandindon'ny mifanohitra amin'izany.

Ny manonofy omby amin'ny omby stampede dia manondro fa ny raharahan'izy ireo dia hiharatsy hatrany hatrany noho ny tsy fifehezana ary mandrahona ny hiteraka fatiantoka lehibe.

Ny manonofinofy ombivavy be ronono dia midika hoe maniry fatratra hahazo tombony, fampitomboana haingana, fahafinaretana ary fahafinaretana, fa raha manipy na mandany ronono ronono kosa ilay omby, dia midika izany fa ahiana tsy ho ela ny tsy fahombiazan'ny asany.

Na izany aza, raha mahia sy marary ireo omby dia ny mifanohitra amin'izay no dikany.

Ny manonofy omby mainty, maloto, mahia ary marary dia tsy miteraka zava-tsoa.

Ny manonofy omby fotsy sy salama dia fampanantenan'ny fanambinana ho avy tsy ho ela.

Rehefa zanak'omby iray na maromaro no hita amin'ny nofy, fampitandremana izany fa hisy fahakiviana mahatsiravina azo avy amin'ny olona iray izay nohajaina fatratra.

Ny manonofy omby dia ho famantarana tsara foana. Raha mahita andian’ondry betsaka isika ary tsara ny biby dia ho be ny tombony; raha mahita biby vitsivitsy ary marary izy ireo dia mbola hisy ny tombony, saingy ho ambanin'ny nantenainay izy ireo.